ЛИК : часопис за литературу и културу

Primary tabs

Pages

Блуз музика као елемент популарне културе и одраз стања друштва Енглеске, почетком 21. века, у роману Субота Ијана Макјуана
Блуз музика као елемент популарне културе и одраз стања друштва Енглеске, почетком 21. века, у роману Субота Ијана Макјуана
Библиографија: стр. 249-250, Напомене и библиографске референце уз текст, Резиме ; Summary
Веза између језика и културе на примеру јапанске поезије
Веза између језика и културе на примеру јапанске поезије
Библиографија: стр. 166, Напомене и библиографске референце уз текст, Резиме ; Summary
Вид и/или aспект - лексичкосемантичка(/е) и/или обличкосемантичка(/е) категорија(/е)?
Вид и/или aспект - лексичкосемантичка(/е) и/или обличкосемантичка(/е) категорија(/е)?
Библиографија: стр. 94-96, Напомене и библиографске референце уз текст, Резиме ; Summary
Да ли је Јапан црна рупа културе?
Да ли је Јапан црна рупа културе?
Resume: Is Japan black hole of culture? Japan as a Radical Second - About the Translatability of Cultures, [Апстракт]; Resume, Библиографија: стр. 25-26, Напомене и библиографске референце уз текст

Pages