ЛИК : часопис за литературу и културу

Primary tabs

Pages

Књига као комплексно наслеђе - изазови конзервације
Књига као комплексно наслеђе - изазови конзервације
Библиографија: стр. 268-269, Напомене и библиографске референце уз текст, Резиме ; Summary
Лингвистичке и вербатолошко-комуниколошке особености кратке новинске приче
Лингвистичке и вербатолошко-комуниколошке особености кратке новинске приче
Апстракт ; Summary, Библиографија: стр. 148-149, Напомене и библиографске референце уз текст
Место и улога библиотека у управљању знањем
Место и улога библиотека у управљању знањем
Апстракт, Библиографија: стр. 184, Напомене и библиографске референце уз текст
Методије Солунски
Методије Солунски
Напомене и библиографске референце уз текст, Резиме ; Summary
Наративна проза Хулија Кортасара
Наративна проза Хулија Кортасара
Библиографија: стр. 116, Напомене и библиографске референце уз текст, Резиме ; Resumen ; Summary
Николај Тимченко о Иви Андрићу
Николај Тимченко о Иви Андрићу
Summary: Timchenko about Andric: стр. 37., Библиографија: стр. 36-37
Нови романтизам као део британског друштва у првим годинама девете деценије двадесетог века и југословенски музички Нови талас као одјек западне популарне културе на Балкану
Нови романтизам као део британског друштва у првим годинама девете деценије двадесетог века и југословенски музички Нови талас као одјек западне популарне културе на Балкану
Abstract:New romantics as a part of british society in the first years of the 20 th century and jugoslavian musical new wave as an echo of western popular culture on the balkans, [Апстракт] ; Abstract., Библиографија: стр. 69, Библиографске референце уз текст

Pages