Баштиник: годишњак Историјског архива у Неготину

Primary tabs

Поред главне делатности Архива, која се односи на архивску грађу и све законом прописане послове у вези са њом, у циљу њеног очувања и заштите, једна од важних обавеза и активности Архива је такође и њихова културно-издавачка и истраживачка делатност. Сходно томе, задатак Архива је, поред прикупљања, сређивања, обраде, чувања и заштите архивске грађе, и њено издавање на коришћење истраживачима, а такође и њено објављивање и публиковање широј јавности. У складу са том обавезом, ми увек настојимо да што више и што занимљивије архивске грађе изађе у јавност из нашег Архива, путем публикације.

Наш је задатак да, као објективни и непристрасни хроничари историје, јавности изнесемо потпуну истину о разним догађајима који су се десили у прошлости, на основу веродостојних историјских докумената, тј. архивске грађе, коју поседујемо, а читаоцима препустимо да сами изведу закључке и донесу свој суд о томе. Само онда ће задатак Архива, као верног чувара историјске истине, бити у потпуности остварен.
Поред тога, велики број наших сарадника и истраживача учествује у изради текстова за наш годишњак Баштиник, који издајемо већ 12 година. И они су дали и дају низ интересантних чланака, драгоцених за проширење сазнања из разних периода историјске прошлости нашег краја. Међу њима има и стручњака – професора историје, интелектуалаца разних профила, али и обичних истраживача – ентузијаста, који се баве проучавањем и прикупљањем докумената из наше прошлости, чак и земљорадника. Свима њима Историјски архив Неготин најтоплије захваљује на прошлој и будућој сарадњи.


Pages

"Тамо далеко" - опус Ђорђа Маринковића
"Тамо далеко" - опус Ђорђа Маринковића
Напомене и библиографске референце на крају текста Апстракт.
"Црногорска руковет" Стевана Ст. Мокрањца
"Црногорска руковет" Стевана Ст. Мокрањца
Напомене и библиографске референце уз текст Апстракт ; Summary: ʺMontenegrin handfulʺ by Stevan St. Mokranjac.
''Сјај у трави'' брикетнице на Дунаву
''Сјај у трави'' брикетнице на Дунаву
Напомене и библиографске референце уз текст Библиографија: стр. 338
105 година Електричне централе у Брестовачкој Бањи
105 година Електричне централе у Брестовачкој Бањи
Библиографија: стр. 380 Апстракт ; Summary: 105 уears of Electric power plant in Brestovacka Banja.
120 година електрике у Србији
120 година електрике у Србији
Апстракт ; Summary: 120 уears of electricitу in Serbia.
120 година од пуштања у саобраћај Сипског канала
120 година од пуштања у саобраћај Сипског канала
Напомене и библиографске референце уз текст Апстракт ; Summary: 120 years of putting into operation of Sip Channel - To remind.
185 година од настанка Доњег Милановца (1832-2017)
185 година од настанка Доњег Милановца (1832-2017)
Напомене и библиографске референце уз текст Апстракт ; Summary: 185 years from establishing Donji Milanovac (1832-2017).
95 година школе за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић" у Земуну
95 година школе за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић" у Земуну
Библиографија: стр. 383 Апстракт ; Summary: 95 уears of school for pupils with impaired vision ʺVeljko Ramadanovicʺ in Zemun.

Pages