Linked data, Research data и промене у високошколским библиотекама

Primary tabs

Choose the citation style.
Софронијевић, А., & Вученовић, Т. (2015). Linked data, Research data и промене у високошколским библиотекама: сарадња са библиотекама развијених земаља у циљу унапређења комуникационе, медијске и информационе писмености у новом курикулуму за библиотекаре, 1(1), стр.-299-315.