Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима

Primary tabs

Први број Годишњака Катедре за срспку књижевност са јужнословенским књижевностима изашао је из штампе 2005. године. Бројеви од један до шест су били посвећени сећањима на преминуле професоре Катедре.ISSN: 1830-5305).


Pages

"Вкус нам бесмртија подвиг слади"
"Вкус нам бесмртија подвиг слади"
Напомене и библиографске референце уз текст Резиме ; Summary Библиографија: стр. 195-196
"Ко је оно на високом брду?"
"Ко је оно на високом брду?"
Приказ књиге: Његош у своме времену и данас, Београд, 2014.
"Недоказива ноћ живота"
"Недоказива ноћ живота"
Напомене и библиографске референце уз текст Библиографија: стр. 297 Резиме ; Summary
"Нисам субјект. Орман Бога сам"
"Нисам субјект. Орман Бога сам"
Напомене и библиографске референце уз текст Резиме ; Summary Библиографија: стр. 128-130
"Од тебе до земље, од тебе до звезда, исто је" - један поглед на поезију Јована Христића
"Од тебе до земље, од тебе до звезда, исто је" - један поглед на поезију Јована Христића
Напомене и библиографске референце уз текст Библиографија: стр. 213-214 Резиме ; Summary
"Особито митологичке" песме у збиркама Вука Караџића
"Особито митологичке" песме у збиркама Вука Караџића
Напомене и библиографске референце уз текст Библиографија: стр. 43-48 Резиме ; Summary
"Поетика" Шишка Менчетића
"Поетика" Шишка Менчетића
Напомене и библиографске референце уз текст Библиографија: стр. 46 [Резиме] ; Summary
"Туђ обичај крадом се увлачи"
"Туђ обичај крадом се увлачи"
Напомене и библиографске референце уз текст Резиме ; Summary Библиографија: стр. 108
"Шљем на свјетлост...":(не)моћ штампаних преса
"Шљем на свјетлост...":(не)моћ штампаних преса
Напомене и библиографске референце уз текст Библиографија: стр. 98-99 [Резиме] ; Summary
Feriae caninae српској етнолингвистици
Feriae caninae српској етнолингвистици
Напомене Summary Литература

Pages